Αντιμετωπίζοντας Επιτυχώς Κάθε Πρόκληση | Κίρκη Πατσιαντά

Loading

+30 24210 36850 info@patsianta.gr
Greek English

Η Κίρκη Πατσιαντά είναι δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής, με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Περισσότερα
Εργαλειοθήκη που περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό σε σχέση με τα δικαιώματα των παιδιών που μετακινούνται

Εργαλειοθήκη που περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό σε σχέση με τα δικαιώματα των παιδιών που μετακινούνται

Η συγκεκριμένη εργαλειοθήκη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος  «Protecting Migrant Children’s Rights»

Συνίσταται σε εκπαιδευτικούς και σε κάθε είδους επαγγελματίες που εργάζονται με ή για τα παιδιά που μετακινούνται και θα ήθελαν να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών αυτών

Οδηγός για τα Δικαιώματα των Παιδιών στο Ψηφιακό Περιβάλλον

Οδηγός για τα Δικαιώματα των Παιδιών στο Ψηφιακό Περιβάλλον

Το Συμβούλιο της Ευρώπης δημιούργησε για τα παιδιά τον Οδηγό «Μάθε ποια είναι τα δικαιώματά σου στο ψηφιακό περιβάλλον». Ο Οδηγός εξηγεί στα παιδιά με απλό και κατανοητό τρόπο το περιεχόμενο της Σύστασης CM/Rec(2018)7 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης που θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με το σεβασμό, την προστασία και την υλοποίηση των δικαιωμάτων του παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα δικαιώματα που πρέπει να απολαμβάνουν τα παιδιά στο ψηφιακό περιβάλλον και δίνεται έμφαση στις δράσεις που μπορούν να αναλάβουν οι μεγάλοι, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά παραμένουν ασφαλή ενώ χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες. Ο εν λόγω Οδηγός σχεδιάστηκε με τη βοήθεια ομάδας μαθητών του Bremore Educate Together Secondary School του Δουβλίνου (Iρλανδία).

Ειδικότερα

Φόρμα Επικοινωνίας