Αντιμετωπίζοντας Επιτυχώς Κάθε Πρόκληση | Κίρκη Πατσιαντά

Loading

+30 24210 36850 info@patsianta.gr
Greek English

Δίκαιο του Παιδιού & Οικογενειακό Δίκαιο

Δίκαιο του Παιδιού

Το Δίκαιο του Παιδιού (Child Law) βρίσκεται στην Ελλάδα σε εμβρυακό στάδιο. Η ελληνική νομοθεσία γενικότερα, περιέχει διάσπαρτες και αποσπασματικές διατάξεις για την προστασία του παιδιού που, όμως, δεν εφαρμόζονται δυναμικά και συστηματικά ελλείψει των απαραίτητων υποδομών, ενώ δεν υπάρχει αρμόδιος κρατικός φορέας που να θεσπίζει, να εφαρμόζει και να συντονίζει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στρατηγικές και πολιτικές που να στοχεύουν στη διαφύλαξη και την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού.

Ωστόσο, η προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι και πρέπει να είναι δυνατή. Κινείται δε προς δύο κατευθύνσεις: Πρώτον, περιλαμβάνει το χειρισμό και την επίλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων όπου πλήττονται τα δικαιώματα του παιδιού, όπως για παράδειγμα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού (σχολικού bullying) ή ζητήματα ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο. Δεύτερον, περιλαμβάνει ευρύτερες δράσεις προώθησης των δικαιωμάτων του παιδιού, ακαδημαϊκής έρευνας αναφορικά με αυτά, καθώς και επιμόρφωσης πάνω σε αυτά γονιών, παιδιών και επαγγελματικών που εργάζονται με ή για τα παιδιά. 

 

Οικογενειακό Δίκαιο

Οι επιλογές προσωπικής και οικογενειακής ζωής τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχουν πάψει να είναι αυστηρά παραδοσιακές, με αποτέλεσμα να γεννιούνται πολύ συχνά ζητήματα στο πλαίσιο του οικογενειακού δικαίου που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως σύγχρονα και ιδιαίτερα, καθώς σχετίζονται με την απόρριψη του θεσμού του γάμου και την επιλογή εναλλακτικών μορφών συμβίωσης όπως είναι η σύναψη συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης, τη συχνή χρήση της δυνατότητας του διαζυγίου και της τέλεσης διαδοχικών γάμων, την απόκτηση παιδιών εκτός γάμου, την ανάγκη διευθέτησης της σχέσης των παιδιών με τους γονείς τους μετά τη διάσπαση του ζευγαριού βάσει μιας ουσιαστικά παιδοκεντρικής ματιάς όπως είναι η περίπτωση της συνεπιμέλειας ή της χρονικά εναλλασσόμενης κατανομής της επιμέλειας, την απόκτηση παιδιών με τη βοήθεια της ιατρικής επιστήμης με μεθόδους όπως η παρένθετη μητρότητα. 
Κάθε ένα από αυτά τα σύγχρονα θέματα του οικογενειακού δικαίου είναι μοναδικά και χρήζουν συγκεκριμένης και αποτελεσματικής νομικής συμβουλής, με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού και το σεβασμό της εκάστοτε προσωπικής επιλογής