Αντιμετωπίζοντας Επιτυχώς Κάθε Πρόκληση | Κίρκη Πατσιαντά

Loading

+30 24210 36850 info@patsianta.gr
Greek English

EXPERTISE

Η Κίρκη Πατσιαντά δικηγορεί στην Ελλάδα και ειδικεύεται στο  Ευρωπαϊκό Δίκαιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Αναλαμβάνει υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ),  υποθέσεις όπου πλήττονται τα δικαιώματα του παιδιού, καθώς και υποθέσεις που άπτονται  θεμάτων του οικογενειακού δικαίου. Εξειδικεύεται επίσης σε ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σεβασμού της ιδιωτικής ζωής.