Αντιμετωπίζοντας Επιτυχώς Κάθε Πρόκληση | Κίρκη Πατσιαντά

Loading

+30 24210 36850 info@patsianta.gr
Greek English

PROJECTS

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Από το Μάρτιο του 2016, η Κίρκη Πατσιαντά έχει αναλάβει μία πρωτοβουλία για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των βρεφών και των νηπίων (πρόκειται για τα παιδιά ηλικίας 0-8) στην Ελλάδα. Μαζί με το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού», δημιούργησε έναν «Mίνι Oδηγό» που εξηγεί στους γονείς των νεογέννητων, τα δικαιώματα  του μωρού τους σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Λόγω της νεαρής ηλικίας τους, τα παιδιά ηλικίας 0-8 δεν έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν μόνα τους δικαιώματά τους.  Με άλλα λόγια, η πραγμάτωση των δικαιωμάτων τους εξαρτάται από άλλους και, πιο συγκεκριμένα, από τους γονείς τους. Επομένως, οι γονείς πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα δικαιώματα που το παιδί τους απολαμβάνει.

Ο συγκεκριμένος «Mίνι Oδηγός» βασίζεται στο Γενικό Σχόλιο Ν°7 (2005) της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Παιδιού σχετικά με την εφαρμογή των Δικαιωμάτων του Παιδιού κατά την πρώιμη παιδική ηλικία και αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμος μόνο στα ελληνικά.

Όλη αυτή η πρωτοβουλία έχει κυρίως ως στόχο να επισημάνει ότι τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους από την πρώτη τους αναπνοή έως τα 18 τους χρόνια.  Η πρώιμη παιδική ηλικία (παιδιά ηλικίας 0-8) είναι μία εξαιρετικά σημαντική περίοδος στη ζωή ενός παιδιού, καθώς, κατά τη διάρκειά της, τίθενται οι βάσεις της μελλοντικής ανάπτυξής του. Δυστυχώς, η Ελλάδα στερείται αποτελεσματικών νομοθετικών διατάξεων και στρατηγικών που θα μπορούσαν να διασφαλίσουν την ουσιαστική προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών αυτής της ηλικίας και που θα επέτρεπαν σε αυτά να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους με βάση την ανάπτυξη και τις ικανότητές τους. Κατά συνέπεια, τα βρέφη και τα νήπια είναι σχεδόν «αόρατα» στην Ελλάδα.

Αυτός ο «Μίνι Οδηγός» είναι μια πρώτη μικρή προσπάθεια να δοθεί η απαιτούμενη προσοχή στο ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα των δικαιωμάτων των παιδιών νεαρής ηλικίας στην Ελλάδα.

 

ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ

Από τον Αύγουστο του 2016 έως τον Ιούλιο του 2017, η Κίρκη Πατσιαντά συμμετείχε ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στο ερευνητικό πρόγραμμα «Protecting Migrant Children’s Rights.» Συντονιστής του προγράμματος ήταν η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Exeter (Ηνωμένο Βασίλειο).

Το ερευνητικό πρόγραμμα «Protecting Migrant Children’s Rights» χρηματοδοτήθηκε από το Economic and Social Research Council – Impact Acceleration Account (ESRC IAA) και στοχεύει στην επιμόρφωση εργαζόμενων σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, το αντικείμενο της απασχόλησης των οποίων είναι η υποδοχή και η φροντίδα παιδιών που μετακινούνται, σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών αυτών στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της παρούσας προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης και να γεφυρωθεί το κενό μεταξύ των όσων επιτάσσει ο νόμος και των όσων όντως συμβαίνουν στην πράξη, στο πλαίσιο του προγράμματος:

  • Σχεδιάστηκε και παρασχέθηκε με επιτυχία επιμόρφωση σχετικά με τη νομική αναγνώριση της ευαλωτότητας των παιδιών που μετακινούνται και την προστασία των δικαιωμάτων τους, καθώς και τις συνακόλουθες προεκτάσεις στην πράξη.
  • Σχεδιάστηκε και διατίθεται ελεύθερα στην ιστοσελίδα του προγράμματος μία εργαλειοθήκη, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, που περιλαμβάνει διαδραστικό και επιμορφωτικό υλικό σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται.


 

Φόρμα Επικοινωνίας