Αντιμετωπίζοντας Επιτυχώς Κάθε Πρόκληση | Κίρκη Πατσιαντά

Loading

+30 24210 36850 info@patsianta.gr
Greek English

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα & Ιδιωτικής Ζωής

Το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής καθώς και το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα για κάθε πρόσωπο, ενήλικα ή παιδί, σήμερα, όπου η αδιάλειπτη εξέλιξη της τεχνολογίας οδηγεί συχνά στην ακριβή αποτύπωση κάθε ίχνους της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στο πλαίσιο της χρήσης δυνατοτήτων όπως των online αγορών, της τηλεργασίας, των social media και των διάφορων διαδικτυακών πλατφορμών ψυχαγωγίας, της απίστευτης ευκολίας λήψης φωτογραφιών κάθε στιγμή και της δημοσιοποίησή τους, γεννιούνται νομικά ζητήματα συνδεόμενα είτε με ένα από τα δικαιώματα αυτά είτε και με τα δύο μαζί.

Κρίσιμο παραμένει πάντα το ζήτημα της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων και των δημοσίων φορέων στις επιταγές της νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία των δικαιωμάτων αυτών.

Τα νομικά αυτά ζητήματα οφείλουν να λαμβάνουν, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, καίρια νομική λύση και στοχευμένη καθοδήγηση, προσανατολισμένη στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του κάθε προσώπου, καθώς στην ουσιαστικότερη χρήση των τεχνολογικών εξελίξεων από κάθε είδους φορέα.